Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Agricolă
F U N D U L E A
Sesiunea anuală 2021

 

AGROFITOTEHNIE ȘI PROTECȚIA PLANTELOR

1. Influența epocii de semănat asupra producției și elementelor de productivitate la grâul facultativ
Autori: Diana Hirișcău, Marcel M. Duda, Rozalia Kadar, Ionuț Racz, Adrian Ceclan, Adina Varadi (SCDA Turda)
2. Influența dozelor de îngrășăminte și a plantei premergătoare asupra producției de grâu
Autori: Vasile Oltean, Alina Șimon, Florin Russu, Alin Popa, Marius Bărdaș (SCDA Turda)
3. Dinamica stării de umiditate a solului din cultura de grâu de toamnă de la S.C.D.A. Turda, din perioada 2018-2020
Autori: Alina Șimon, Vasile Oltean, Alin Popa, Marius Bărdaș (SCDA Turda)
4. Desimea de semănat, factor tehnologic important în realizarea producțiilor de porumb
Autori: Carmen Vană, Voichița Haș, Ana Copândean, Andrei Varga, Roxana Călugăr (SCDA Turda)
5. Comportarea unor hibrizi de floarea-soarelui în diferite epoci de semănat ȋn condiții climatice specifice județului Tulcea
Autori: Ioan Radu, Alina Geicu, Ioana Florescu, Andrei Teodoru, Lorena Gurău, Constantina Chireceanu (ICDPP București)
6. Evoluția conținutului de fosfor din sol ȋn experiențele de lungă durată
Autori: Nicoleta Marin (ICPA Bucureşti), Mihaela Şerban (INCDA Fundulea)
7. Monitorizarea reziduurilor de pesticide din culturile de rapiță situate în zona Podișului Moldovei, Dealurilor Subcarpatice și în sudul României
Autori: Roxana Zaharia, Carmen Mincea, Viorel Fătu, Angela Amuza, Ion Leveanu, Alin G. Gheorghe (ICDPP București), Elena Trotuș (SCDA Secuieni), Florian Trașcă, Georgeta Trașcă (SCDA Pitești), Paula Pintilie (SCDA Secuieni), Emil Georgescu (INCDA Fundulea)
8. Studiu privind aplicarea biostimulatorilor la cultura de ricin în zona de sud a țării
Autori: Cristina Melucă, Rodica Sturzu, Jeni Mădălina Cojocaru (SCDA Teleorman)
9. Acțiunea substanțelor xenotoxice asupra mezofaunei edafice la cultura de bob (Vicia faba, var. major)
Autori: Ioan Cătălin Enea, Gheorghe Saghin, Dumitru Bodea (SCDA Suceava)
10. Speciile de buruieni prezente ȋn principalele culturi agricole
Autori: Mihaela Șerban, Gheorghe Măturaru, Elena Partal (INCDA Fundulea)
11. Studii privind combaterea principalelor boli foliare și ale spicului din cultura orzului, la I.N.C.D.A. Fundulea în perioada 2018-2020
Autori: Lidia Cană, Emil Georgescu (INCDA Fundulea)
12. Tulpini agro-inoculante pentru cultura de cartof dulce în sistem ecologic
Autori: Oana-Alina Boiu-Sicuia (ICDPP București - USAMV București), Lavinia-Diana-Nicoleta Barbu (ICDPP București - USAMV București), Ana-Cristina Fătu (ICDPP București), George Coteț, Alina Paraschiv (ICDPN Dăbuleni)
13. Metoda de evaluare a potenţialului biologic al izolatelor monosporale de BEAUVERIA
Autori: Mihaela-Monica Dinu, Maria Cristina Lumânare, Daniel Cojanu, Ana-Cristina Fătu (ICDPP București)
14. Noi surse de material biologic pentru obţinerea de bioinsecticide pentru protecţia culturilor de porumb
Autori: Ana-Cristina Fătu, Maria Cristina Lumânare, Daniel Cojanu, Mihaela-Monica Dinu, Maria Iamandei (ICDPP București)
15. Fauna de viermi sârmă (Coleoptera: Elateridae) asociată culturilor de porumb și floarea-soarelui în condițiile din sudul României
Autor: Maria Iamandei (ICDPP Bucureşti)
16. Măsuri agrotehnice aplicate culturilor și impactul lor asupra culturilor din asolament (asupra îmburuienării culturilor și a dinamicii apei în sol)
Autor: Elena Partal (INCDA Fundulea)
17. Producția și calitatea acesteia sub influența măsurilor agrotehnice la culturile de grâu, porumb și floarea-soarelui
Autor: Elena Partal (INCDA Fundulea)
18. Abundența și diversitatea speciilor de afide colectate la Brașov cu ajutorul capcanelor galbene și a cursei aspirante
Autori: Nina Bărăscu, Daniela Donescu, Victor Donescu, Diana Petre (INCDCSZ Braşov)
19. Echipamente destinate culturilor de legume în contextul schimbărilor climatice
Autori: Adriana Muscalu, Cătălina Tudora, Cristian Sorică, Mario Cristea (INMA Bucureşti), Floarea Burnichi (SCDL Buzău)
20. Influența unor factori tehnologici asupra producției de biomasă și asupra calității acesteia la sorgul zaharat în condițiile pedoclimatice din Centrul Moldovei
Autori: Simona-Florina Isticioaia, Alexandra Leonte, Paula-Lucelia Pintilie, Andreea Pintilie, Alexandra-Andreea Buburuz, Andreea-Sabina Eșanu (SCDA Secuieni), Valentin Vlăduț (INMA Bucureşti), Gheorghe Matei (Universitatea Craiova)
21. Cercetări privind influența interacțiunii dintre epoca de semănat și tratamentul chimic pe vegetație privind reducerea atacului produs de specia Ostrinia nubilalis Hbn. la porumb în condițiile din Centrul Moldovei
Autori: Paula-Lucelia Pintilie (USAMV Iaşi - SCDA Secuieni), Mihai Tălmaciu (USAMV Iaşi), Elena Trotuș, Roxana-Georgiana Amarghioalei, Simona-Florina Isticioaia (SCDA Secuieni)
22. Prezentarea proiectului PREPCLIM (Sistem pentru identificarea ideotipurilor de porumb, datelor de semănat optime și fertilizare cu azot în contextul schimbărilor climatice – PN-III-P2-2.1 – PED-2019-5302)
Autori: Cătălin Lazăr (INCDA Fundulea), Mihaela Caian, Zenaida Chițu (ANM Bucureşti), George Cizmaș (INCDA Fundulea)
23. Sisteme de notare a gradelor de îmburuienare din cultura porumbului
Autori: Nicolaie Ionescu, Oana Daniela Badea, Mariana Cristina Nicolaie, Diana Maria Popescu (SCDA Piteşti)